Thời gian

Tuyển sinh : 25.07.2022 ~ 30.09.2022
Đào tạo : 05.09.2022 ~ 25.11.2022
Thực tập : 28.11.2022 ~

Bối cảnh và mục tiêu

Chương trình đào tạo liên kết tuyển dụng, cung cấp khóa đào tạo IT với nhiều trải nghiệm thực tế và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc.

Bối cảnh

Nhu cầu đào tạo nhân lực IT chuyên môn cao

Cung cấp cơ hội thực tập và đào tạo thực tế cho các sinh viên chuẩn bị xin việc trong lĩnh vực phát triển SW

Tăng cường kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT của các công ty Hàn Quốc tại vào Việt Nam tăng cao

Giải quyết tình trạng thiếu nhân lực CNTT ngày càng trầm trọng tại Việt Nam

Công tác đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực chuyên môn cao còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực IT tại Việt Nam.

Mục tiêu

Đào tạo tài năng trẻ Việt Nam đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc

Đào tạo thực tiễn dựa trên dự án đang thực hiện

Đào tạo tiếng Hàn và tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

Đảm bảo năng lực học viên qua kiểm tra trình độ và đem đến cơ hội thực tập đa dạng tại các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc

Chiến lược triển khai

Tuyển chọn “FIT”

Kiểm tra và đánh giá
năng lực đầu vào

 1. Quảng bá chương trình tại các trang web tuyển dụng IT và tại các buổi thuyết giảng cho sinh viên đại học
 2. Đánh giá năng lực đầu vào theo quy chuẩn lựa chọn được áp dụng tại Hàn Quốc

Đào tạo "MEET"

Đào tạo nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn doanh nghiệp Hàn Quốc

 1. Đào tạo trọng tâm Java, DB – nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp SW Hàn Quốc, kiến thức về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc
 2. Tối đa hóa hiệu quả đào tạo thông qua chú trọng thực thành cho học viên (Project Based Learning)

Tuyển dụng “JIT”

Cung cấp nhân lực phù hợp với nhu cầu mà các doanh nghiệp Hàn Quốc

 1. Đào tạo, thực hành và đánh giá thực tế phù hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc
 2. Đem đến cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp SW Hàn Quốc thông qua mối liên hệ chặt chẽ với NIPA Hà Nội (cung cấp báo cáo kết quả học tập của từng học viên)

Hiệu quả kỳ vọng

“Tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty IT Hàn Quốc tại Việt Nam”

 1. 01
  Nâng cao năng lực kỹ thuật + nghiệp vụ của nhân lực IT
 2. 02
  Đẩy mạnh nhân lực IT trong các doanh nghiệp Hàn Quốc
 3. 03
  Tăng cường hiểu biết văn hóa doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc